Skip to content

Hvorfor være medlem af Assens Marineforening?

Assens Marineforenings formål er at styrke interesse for Søværnet og søfarten, samt at vedligeholde
forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem mennesker, der er eller har været tjenstgørende under
Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.

Vi har et fællesskab som bliver dyrket

“Shantykoret er en vigtig og traditionsrig del af mange maritime foreninger og samfund. Disse kor er kendt for deres unikke musikalske repertoire og deres evne til at skabe et stærkt fællesskab blandt medlemmerne og vi har nogle virkelige gode oplevelser sammen igennem dette fælleskab”

Nyt fra Shantykoret.

Shanty koret har fået  ny korleder.

Korlederen er Torsten Stroyer.

Korlederen træffes på mail: Torstenstroyer@gmail.com

Formandsposten er ubesat ind til videre.

 

 

0
Mandlige Medlemmer
0
Kvindelige medlemmer
0 år
Yngste medlem
0 år
Ældste medlem
0
fra Søværnet
0
fra Marinehjemmeværnet
0
fra Handelsflåden
0
fra Øvrige

Assens Marineforening

FORMÅL: Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, ansat til søs eller nærer særlig interesse for det maritime miljø.
Søren Hansen
Formand
OPTAGELSE: Som medlemmer af foreningens afdelinger kan, efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder: 1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet eller 2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.
Søren Hansen
Formand
Bevarelse af maritim kulturarv: Nogle foreninger arbejder aktivt på at bevare den maritime kulturarv i form af museer, udstillinger og ved at restaurere gamle skibe.
William Smith
Kaptajn