Skip to content

Flagmasten på Assens Havn – Kogehusmolen.

Flagmasten på Kogehusmolen – bag statuen af Peter Willemoes – har været nedlagt i flere år.
Årsagen er at der var gået råd i dele af den gamle flagmast. Flagmasten blev sat op i 1972 – doneret af Arbejdsgiverforeningen ved Assens Havn.

Den gamle flagmast har været opbevaret i det røde pakhus på havnen – og flere har undret sig over, at den ikke var kommet op endnu.

Nogle ildsjæle i Assens Marineforening – bl.a. anført af Ole Julsrud, Frits Duus og John Pedersen – har set på den nedlagte flagmast – og har henvendt sig til havnechef Ole Knudsen for at høre om muligheden for at den kom op igen.

Assens by har 500 års købstadsjubilæum som fejres i perioden 12-21. aug. 2024 og ildsjælene mener, at flagmasten skal være rejst til det tidspunkt.
Det kan jo være, at Kong Frederik kommer på besøg til fejringen af Købstads-jubilæet.

En nyrenoveret og opsat flagmast koster ca. kr. 225.000,-. Det beløb har Assens Havn umiddelbart ikke – så ildsjælene blev enige med havnechefen om, at man kunne gå i gang med at skaffe finansieringen.

Ret hurtigt kom der kr. 50.000,- fra den nu nedlagte Arbejdsgiverforening på Assens Havn.
Assens Rotary Club meddelte også, at de ville donere kr. 50.000,-. Desuden er der også doneret kr. 10.000,- fra Assens Lokalråd. Det var et rigtig godt udgangspunkt for fortsat ansøgning når en stor del af beløbet er lokalt funderet og finansieret.

Ildsjælene ansøgte derefter om kr. 100.000,- hos Den A. P. Møllerske Støttefond.

Den 9. april 2024 kom så tilsagn fra Støttefonden, at man havde bevilget kr. 100.000,-.
Så nu kan man få Flagmasten op og stå – med hjælp fra Assens Marineforening.

Arbejdet er igangsat og flagmasten forventes opsat inden sommerferien.

Indvielsen er fastsat til lørdag den 17. aug. 2024 kl. 14.30 på Kogehusmolen med efterfølgende reception i lokalerne ved Biblioteket.

Alle er velkomne.