Skip to content

Generalforsamling

Generalforsamling 2024

41 medlemmer var mødt op til dette års generalforsamling.

Der skulle vælges en Dirigent, og det blev Distriktsform. Erik Bodal som takkede for valget.

Formanden aflagde sin beretning.

Beretning 2023
2023 blev efter diverse nedlukninger et år, hvor vi lige skulle finde melodien igen. Vi er på vej op
hvad angår deltagere i kammeratskabsaftener.
Nytårsmønstring blev afholdt hvor vi ønskede hinanden godt nytår og der blev uddelt
jubilæumstegn.
Til kammeratskabsaftener har vi haft 2 foredrag, hvor det ene var med Landsformanden.
Det var planen at Nymfen i 2023 skulle komme på adoptionsbesøg – dette blev desværre aflyst.
Vi havde en medlemstur til Panser og Artellerimuseet, hvor der i bussen var plads til dobbelt så
mange medlemmer.
Vi var repræsenteret til Valdemarsdag på Skelvej og i kirken.
Veterandagen d. 5. september blev afholdt i Marineforeningens have, da flagmasten på Kogehus
molen er under renovering.
Fyn rundt for bevaringsværdige træskibe anløb Assens mandag i uge 30, hvor Die Hornblower
lagde vejen forbi for at nyde frikadeller med kartofler og brun sauce inden turen gik til molen, hvor
de underholdt sammen med Shantykoret.
Tirsdag var ”De morgenfriske” klar til at bespise 560 sejlere inden de forlod Assens.
Der blev i år afholdt distriktsmøde i Assens.
Fregatskydningen blev afholdt, hvor afgående fregatkaptajn blev siddende ved roret.
Søren Edlefsen havde arrangeret ølsmagning en hyggelig dag med dejlig mad og drikke.
Vi var til stede med flag i Nyborg på D-dag (6/6) og 80 året for flådens sænkning (29/8).
Vi deltog ved afsløring af ny skibsskrue i Fåborg, da den gamle var blevet stjålet.
Den årlige Bryggeriinspektion blev afholdt om formiddagen, hvilket må kaldes en god ide, da hele
3 tappekolonner kørte.
Julefrokosten gik godt med tilfredsstillende deltagelse.
Kun 20 personer deltog i julebanko med gløgg og æbleskiver med efterfølgende banko det er lidt
ærgerligt, når vi får så mange flotte sponsorgaver fra byens handlende.
Tak til vores annoncører og byens handlende for jeres imødekommenhed.
Tak til ”Fredagsholdet” for at vedligeholde vores hus, så vi kan have glæde af det mange år frem.
Tak til alle der har givet en hånd med og til alle der støtter op om vores arrangementer.
Til sidst tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
På bestyrelsens vegne.
Søren Hansen.

Så var det kassererens tur til det reviderede regnskab, som blev godkendt uden spørgsmål.

Valg af Formand.

Søren Hansen villig til genvalg, og blev valgt.

Valg til bestyrelsen:

Henning Frydendal. Ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår: Jes Aalbæk – Nielsen som blev valgt.

Knud Erik Hansen Modtog genvalg.  

John Pedersen Modtog genvalg.

Valg af suppleanter:

Helge Andersen. Modtog genvalg.

Ruben Gehrt. Modtog genvalg.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsupplant:

 Revisor 1. Best.foreslår Torsten Stroyer.  Valgt.

Revisor 2. Best foreslår Henrik Mathiassen. Valgt.

Revisorsupplant.

 Best. foreslår Per Detlefsen. Valgt.

Valg af flagbærer & reserveflagbærer:

Flagbærer 1. Curt Birch. Genvalg.

Flagbærer 2. Poul Nielsen. Genvalg.

Reserveflagbærer 1. Christian Lohmann. Genvalg.

Reserveflagbærer 2. Best. foreslår nyvalg af John Pedersen
Valgt.

Alle de valgte blev valgt med stor applaus.

 Ole S. Kristensen modtog 25 års Tegn for medlem af Assens Marineforening.

Frank Lohmann fik tildelt titlen som æresmedlem

Jan Lohmann fik tildelt titlen som æresmedlem.

Henrik Mathiassen blev udnævnt som årets mariner.

Palle Holst fik Marineforeningens hæderstegn i sølv.

Generalforsamlingen foregik i god ro og orden, og der var en hyggelig stemning.

Anmodning om at blive kontaktet