Velkommen til -
Assens Marineforening

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 Assens Marineforening.

Generalforsamlingen afholdes I Marinestuen fredag d. 24-02-17 kl 18.00

 

Dagsorden:

   1.Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens årsberetning.

  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

  4. Bestyrelsens forslag.

  5. Indkomne forslag.

  6. Fastsættelse af kontingent år 2018.

  7. Valg af Kasserer.

  8. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter.

  9. Valg af 2 revisorer og revisor suppleant.

10. Valg af sendemænd til sendemandsmøde i Aalborg

11. Valg af flagbærer & reserveflagbærer.

12. Eventuelt.

 

På valg er følgende:

Kasserer Bent Ole Svennevig-Vesth Modtager genvalg

 

Bestyrelses medlemmer:

Claus Rasmussen Modtager genvalg.

Ole Nielsen Modtager genvalg

Bestyrelsessuppleanter:

Leif Nissen Modtager genvalg.

Knud - Erik Hansen Modtager genvalg

 

Revisorer:

Per Detlevsen Modtager genvalg

Jens E. Kildemand Modtager genvalg.

Revisorsuppelant:

Ole Julsrud Modtager genvalg

 

Flagbærer:

Ole Steen Nielsen                   Modtager genvalg.

Bent Ole Jensen                      Modtager genvalg.

Reserve flagbærer:

Frank Lohmann                        Modtager genvalg.

Jan Lohmann                            Modtager genvalg.

                                         

 

 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde i følge vedtægterne.

 

Emner optaget under ”Eventuelt ” kan ikke vedtages eller komme til afstemning.

Efter generalforsamlingen, vil der være mulighed for indtagelse af en gang gule ærter med tilbehør, men tilmeldelse til dette arrangement er nødvendig. Tilmelding på skaffeliste I Marinestuen - pris kr. 75,- pr kuvert. Måske vil isfonden overraske med is og pandekager.

 

Også i år skal vi mindes Hulda og Andreas & Bruno Sørensen

samt hilse på Hans Jørgensen.

 

 

 

Husk at betale kontingent før generalforsamlingen, ellers har man ikke stemmeret.